Heeft de oplossing voor een Rookvrij gebouw

  • Home
  • Regelgeving in de horeca omtrent rookruimtes | RBce Outdoor

Bel mij terug

Vul uw nummer in en wij bellen u z.s.m. terug!

RBce Nederland

T. +31 (0) 252-576000
F. +31 (0) 252-576009

E. info@buitenroken.nl
W. www.buitenroken.nl

Bijlmermeerstraat 1
2131 AL Hoofddorp

> Mail

Horeca

De rookvrije werkplek in de horeca is op 1 juli 2008 in werking getreden. De uitzondering die werkgevers in deze sector tot dan toe hadden is op dat moment opgeheven.

Daarnaast is besloten dat naast werkgevers in de horeca ook ondernemers in de horeca zonder personeel, de zogenaamde eenmanzaken, hun gelegenheid rookvrij moeten maken.

Het rookvrij maken van de hele horeca zorgt ervoor dat er geen ongewenste tweedeling ontstaat tussen ondernemers met en ondernemers zonder personeel.

Werkgevers en ondernemers mogen in de gelegenheid één of meer rookruimten inrichten. Een rookruimte moet afsluitbaar zijn en worden aangeduid als rookruimte. Verder mag buiten de rookruimte geen hinder of overlast ontstaan door tabaksrook. Het is niet de bedoeling dat het personeel tijdens openingsuren in deze ruimte komt in het kader van de normale horecawerkzaamheden, zoals bedienen.

Roken op een buitenterras is toegestaan, ook als dit terras overkapt is. Voorwaarde is wel dat – als er een overkapping is – in ieder geval één van de zijden van het buitenterras volledig open is en dus niet (deels) is afgeschermd (door bijvoorbeeld plantenbakken of andere materialen). Er mag binnen in de gelegenheid geen hinder of overlast zijn van het roken op het terras.

Het plaatsen van een rookruimte buiten op het terras staat niet gelijk aan het overkappen van het terras. Uiteraard is bediening in de rookruimte niet toegestaan

Als er sprake is van niet ernstige overtredingen van de regelgeving dan geeft de VWA eerst een waarschuwing. De ondernemer of beheerder krijgt dan de gelegenheid om de situatie in overeenstemming te brengen met de regelgeving. Bij een hercontrole moet blijken of dit inderdaad het geval is. Bij een ernstige overtreding of al bij een hercontrole blijkt dat er nog steeds sprake is van de overtreding, kan de VWA een boete opleggen. De boete kan variëren van €300 voor de eerste overtreding tot €2.400 bij herhaling.

 
 
Meer informatie?

Ook buiten roken in uw eigen rookruimte?

Neem dan contact met
ons op!

> Informatie aanvragen

Bel mij terug

Vul uw nummer in en wij bellen u z.s.m. terug!

RBce Nederland

T. +31 (0) 252-576000
F. +31 (0) 252-576009

E. info@buitenroken.nl
W. www.buitenroken.nl

Bijlmermeerstraat 1
2131 AL Hoofddorp

> Mail